vlakje

 

 

model leerhuisBouw van een leerhuis


Het dak:

Om het leren zo te kunnen organiseren dat optimaal rendement voor de organisatie bereikt wordt, dient gewerkt te worden vanuit een leerconcept: vanuit welk perspectief wordt naar leren binnen het bedrijf of de organisatie gekeken, waar moet leren een bijdrage aan leveren?
Over het algemeen, en terecht, wordt deze activiteit belegd bij de medewerkers van de afdeling opleidingen of de Corporate University. Maar deze medewerkers bedenken het leerconcept niet zelf, althans, ze beschrijven wel de eindversie maar niet de weg ernaar toe. De meeste daken bestaan uit dakpannen, en zo ook het dak van het leerhuis. “Dakpansgewijs” komt het leerconcept tot stand, het wordt geconstrueerd op basis van “bovenliggende documenten”. Zo hebben de meeste bedrijven en organisaties wel een ondernemingsplan en een visie op HRM. Soms expliciet, keurig op papier gezet, maar vaak ook impliciet. Maar een “richting” is er altijd. Verzamel dergelijke documenten, spoor impliciete visies op, voeg daar de nodige onderwijskundige uitgangspunten aan toe en je kunt een prachtig leerconcept construeren, dat – zoals we straks zullen zien – richting geeft aan de wijze waarop de leeractiviteiten vorm kunnen krijgen. In een leerconcept kan aan de orde komen:


Kortom, zonder dak worden de bewoners van een huis nat. Zonder leerconcept is het leren stuurloos.

Het woongedeelte:

Om niet in een Poolse Landdag terecht te komen, is het belangrijk een structuur te bedenken waarbinnen de leertoepassingen een plaats krijgen. Per organisatie is dit verschillend. Functiegroepen, processen of (beleids)thema’s kunnen bijvoorbeeld de structuur vormen waarlangs de leertoepassingen gestalte krijgen.
Voor het bepalen van de daadwerkelijke leertoepassingen worden zgn. Regiegroepen samengesteld. Een Regiegroep heeft een directielid als voorzitter, een learning professional als secretaris en leden afkomstig uit het desbetreffende kennisgebied. De Regiegroepen benoemen de leertoepassingen; de secretaris zorgt ervoor dat de leertoepassingen worden ontwikkeld of ingekocht.

Een Regiegroep is géén projectgroep welke ophoudt te bestaan na afloop van het project. Het leerhuis is immers geen project…. Regiegroepen blijven hun producten monitoren, bijstellen, aanvullen enz. Ze vragen zich continu af: doen we nog de juiste dingen?

Het fundament:

Een huis zonder goed fundament zakt in elkaar; dit geldt ook voor een leerhuis.Het is van groot belang dat het leerhuis goed gemanaged wordt, dat er een heldere F, P&C-cyclus voor het leerproces is, dat er niets aan te merken valt op de planning en logistiek, dat er regelmatig heldere managementinformatie beschikbaar is, en dat de communicatie, de PR, rond het leerhuis uitstekend geregeld is. Kortom, een professioneel leerhuis heeft een uitstekende bedrijfsvoering.